Švédské šachy Kubb

Popis

Populární zahradní hra – švédské šachy MASTER Kubb z kvalitního březového dřeva.

K dispozici: 1 ks

Cena půjčovného na 5 dnů.

V případě ztráty nebo poškození zboží si účtujeme hodnotu zboží. Hodnota zboží: 800 Kč

Pravidla ke hře kubb
Úvod
Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že zárodek pravidel pochází z dob statečných Vikingů, kdy každá rodina měla za domem místo na zpracování dřeva. Pár polínek, oválných klacků a kapka představivosti daly vzniknout hře, která přetrvala staletí bojů, bídy i blahobytu až do dnešních dnů. Kubb je hrou opravdu pro každého. Nezáleží, jestli jste mladý, starý, silný, slabý, malý, či velký. Kubb můžete hrát stejně dobře na trávě jako na pláži nebo i na ledu, k jeho pochopení vám stačí jen pár minut. Lze jej velice dobře hrát v různém počtu hráčů (od 2 do 12 hráčů). Buďte si jisti, že s touto hrou zažijete vzrušující okamžiky. Předkládaná pravidla naznačují základní postup a končí ukázkou hry. Čtěte pravidla soustředěně a postupně, abyste si byli jisti, že vše dává smysl. A pak… UŽIJTE SI HRU!
Česká pravidla společně sestavili a na základě pravidel užívaných na mezinárodních soutěžích doplnili, nejzkušenější hráči v ČR.
Idea hry
Kubb je hra, ve které se utkávají dva týmy. Kubb spočívá v přesném házení kolíků na soupeřovy kubby ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací.
Hrací části, jejich umístění a týmy
Hrací pole: šířka: 5 metrů, délka: 8 metrů
Hrací figury: jeden král, deset kubbů, šest vrhacích kolíků, čtyři rohové kolíky (libovolné) a dva středové kolíky

Počáteční rozestavení hracích figur je znázorněno na obrázku, viz. dole na stránce, středové kolíky ční ze země do výšky 15cm.
Na každé základní čáře (kratší strana hřiště) je pravidelně rozmístěno pět kubbů. Král stojí uprostřed hracího pole na pomyslné půlící čáře, která rozděluje hrací pole na dvě poloviny. Každému týmu přísluší jedna polovina hracího pole.
Začátek hry
Hra začíná rozhozem dvou libovolných hráčů – každý z jednoho týmu – na každé straně hracího pole jeden hráč. Nahlas napočítáme do tří a na „tři“ oba hráči najednou hodí. Koho kolík skončil blíže u krále (počítá se podstava kolíku – nikoliv plášť), aniž jej porazil (poražením krále tým rozhoz prohrává), má na výběr: Buď začít jako první házet, nebo vybrat stranu. Pokud si vítěz rozhozu zvolil první hody, druhý hráč si může zvolit stranu. Na začátku hry týmy stojí za svou základní čarou a jeden z nich má všech šest kolíků a zahajuje
první hrací kolo.
Hrací kolo
Tým A, který zahajuje hrací kolo, má všech šest kolíků. Šesti pokusy hodu kolíkem se snaží shodit kubby stojící na polovině soupeře (týmu B) a to v pořadí nejprve všechny kubby v poli a teprve potom kubby na základní čáře. Hráč při hodu kolíkem nesmí stát blíže k soupeřově polovině, než stojí nejbližší kubb na jeho vlastní polovině. Tento kubb určuje pomyslnou tzv. “odhodovou linii“. Při zahájení hry tedy hráči týmu A házejí ze své základní čáry na kubby na základní čáře týmu B. Pokud týmu A stále ještě zbývají nějaké pokusy hodu kolíkem, ale na soupeřově polovině nestojí již žádný kubb, mohou je použít na shození krále, ale pouze ze své základní čáry.
Po odházení šesti kolíků tým B sesbírá shozené kubby a ze své základní čáry je nahází na polovinu týmu A. Tým A je vztyčí na místě, kam dopadly, a tým B si vezme všech šest kolíků a je tak připraven na zahájení dalšího kola, tentokrát s prohozenými rolemi týmů.
Princip hry
Týmy se střídají v tom, kdo zahajuje hrací kolo a kubby se tak přelévají z jedné poloviny hřiště na druhou. Vznikají výhodné situace i sporné momenty. Hra končí v okamžiku, kdy se jednomu z týmů úmyslně nebo omylem podaří shodit krále. Tento tým pak vítězí, pokud na soupeřově polovině nestojí již žádný kubb, a tento tým prohrává, pokud na soupeřově polovině nějaké kubby stále stojí.
Technika hry
Hod kolíku musí být proveden spodním kyvadlovým způsobem, Hody tzv. „Helikoptérou“ (kdy kolík rotuje od opuštění ruky v horizontální rovině) nebo kdy je kolík hozen z ruky na
plocho jsou zakázány a brány jako nepovolené. Při nahazování kubbů se mohou a nebo nemusí hráči libovolně střídat. Kubby může nahazovat neustále i jeden tentýž hráč. Je to jen
na týmu. V okamžiku nahazování kubbů musí stát hráč nahazující kubby oběma nohama za základní čarou. Při hodu kolíky musí mít házející hráč v době opouštění kolíku z ruky kontakt alespoň jedné nohy se zemí ve vzdálenosti za odhodovou linií. Po opuštění kolíku ruky lze tuto linii přešlápnout. Zároveň je nutné stát mezi bočními čarami hracího pole prodlouženými do nekonečna. I ty vymezují prostor, kde je nutné při odhodu stát. Při přešlápnutí této hranice je hod považován za neplatný.
Kubb lze vztyčit pouze do jedné ze dvou pozic, jak je znázorněno na obrázku. Pokud leží nahozený kubb tak, že by se při vtyčení ocitla jeho základna v autu, musí být v tomto případě vztyčen vždy směrem do hřiště. Zároveň si musí hráči stavící kubby už předem rozmyslet, na kterou stranu chtějí daný kubb postavit. Nelze ho potom už obracet zpět na druhou stranu. S kubbem se také nesmí žádným způsobem kroutit, otáčet, stavět přes roh. Kubb se nesmí ani zvedat. Musí mít neustálý kontakt ze zemí.

Neplatné situace, auty a postihy

Pokud hod kolíkem není proveden v mezích techniky hry nebo s přešlapem nebo proti principu fair-play je považován za neplatný a herní situace způsobená tímto hodem je
vrácena do původního stavu.

Pokud je hodem kolíku shozen kubb na základní čáře mimo pořadí, je tento kubb ihned vztyčen na svém původním místě.

Kubb se nachází v autu tehdy, pokud jej nelze postavit tak, aby nejméně polovina jeho základny stála v příslušné polovině hracího pole.

Po odházení všech kubbů v daném hracím kole je určeno, které kubby se nacházejí v autu a každý z nich lze jednou opravit (je možné jej zvednout z autu a zopakovat hod). Po opravném pokusu je znovu vyhodnoceno, které kubby se nacházejí v autu. Tyto kubby jsou pak umístěny a vztyčeny soupeřem na jakémkoliv místě příslušné poloviny hracího pole, avšak musí být zachována vzdálenost nejméně jedné délky vrhacího kolíku od krále a rohového kůlu.

Pokud je kubb stojící v poli shozen jiným vhozeným kubbem, je postaven na místě, kam dopadl. Pokud je vhozeným kubbem svržen kubb na základní čáře, je znovu postaven na své původní místo.

Každou započatou hru (nikoliv zápas) musí hrát takový počet, jaký hru započal. Příklad – do započaté hry ve 3 hráčích není možné přibrat další spoluhráče. V případě turnaje pro 2 a více hráčů je totožné pravidlo tzn., pokud hru začnou 2 hráči nemůžou během zapojit další svoje spoluhráče.

V každém házecím kole se musí zapojit do shazování kubbů každý z hráčů, kteří hru započaly alespoň jedním hodem.

Při zahájení hry systému 2-4 -6 se musí při odhodu dvou kolíků zapojit 2 různí hráči týmu. Při odhodu 4 kolíků se musí zapojit všichni nahlášení hráči do hry. Při počtu 5 a více
hráčů vždy odpovídající počet hráčů v daném kole nehází.

Závěr
Dosud uvedená pravidla jsou ve shodě s oficiálními pravidly Kubb klubu Česká republika o. s. (www.kubb.cz) a s mezinárodními pravidly používanými při Mistrovství světa ve Švédsku k datu 2011. V těchto pravidlech je minimalizovaná možnost výskytu sporných situací.

Rezervovat

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefonní číslo
Datum zapůjčení od:
Datum zapůjčení do:
Počet kusů*
Zvolte dopravu*
Poznámky