Podmínky smlouvy o pronájmu

Svatební dekorace a mobiliář vám půjčíme v minimální výši 500 Kč a na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouvu uzavřeme písemně a to po telefonickém nebo elektronickém potvrzení z naší strany, že je inventář volný ve vašem termínu a po odsouhlasení cenové nabídky. Smlouvu vám zašleme e-mailem. Rezervace se stává závaznou až po zaslání podepsané smlouvy a úhradě nájemného. V případě, že neuhradíte nájemné v plné výši ve stanovené lhůtě, vyhrazujeme si právo dekorace nepronajmout a ponechat je k zapůjčení jinému zájemci.

Průběh vyzvednutí svatebních dekorací a mobiliáře

Dekorace a mobiliář vám půjčíme na 5 dnů, obvykle od čtvrtka do pondělí.  Inventář si vyzvednete na adrese  V Zahradách 52, Kolín – Sendražice mezi 17 – 19 hodinou nebo v předem domluveném čase. POZOR na adresu. Sídlíme v Sendražicích, ne v centru Kolína! Vyzvednutí v jiné dny než je obvyklé, je nutné si domluvit individuálně předem.

V případě, že nejste pojízdní, je možné si u zapůjčení menších kusů dekorací a mobiliáře u nás sjednat dopravu osobním vozidlem, kterou zajišťujeme max. do 50 km od Kolína. Menší odchylky v kilometrech nejsou problém. Vždy se rádi dohodneme a vyjdeme vám vstříc. Účtujeme si 9 Kč/km na cestu tam i zpět. Cena se připočítává do celkové ceny pronájmu.

Inventář si prosím zkontrolujte ihned při převzetí. Převzetím souhlasíte, že inventář byl předán v pořádku dle Smlouvy o pronájmu, nepoškozen, neznečištěn a v počtu, který jste si rezervovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vratná kauce, ztráta nebo poškození zapůjčeného inventáře

Pro případ možného poškození zapůjčovaného kusu inventáře si účtujeme vratnou kauci, která je ve výši 1,5 násobku ceny půjčovného. V individuálních případech, u hodnotnějšího zboží účtujeme kauci vyšší. Tato částka bude vybírána v hotovosti v den předání inventáře a vrácena neprodleně po vracení nepoškozené inventáře zpět. Pokud bude inventář poškozen nebo znečištěn natolik, že nebude možná jeho oprava do původního stavu nebo vyčištění, kauce propadá ve prospěch půjčovny a navíc vám bude dopočítána cena do výše  hodnoty poškozeného kusu, která je uvedena u každého zboží.

Při ztrátě nějakého kusu inventáře prosíme, aby jste nám to dali neprodleně vědět , ne až při vracení. Stát se to samozřejmě může, ale v případě, že by tento inventář byl rezervován ihned po vás, museli bychom tuto situaci obratem řešit a inventář nahradit. Náhradu ztráty vám naúčtujeme v hodnotě ztraceného kusu, která je uvedena u každého zboží. Pokud nám budete vracet dekoraci, která není z naší půjčovny, ale zapůjčena u konkurence, a nebude moci dojít k výměně, toto zboží uhradíte také v jeho plné hodnotě, kterou stanovila konkurence.

Náhradu můžete uhradit v hotovosti na místě nebo vám bude vystavena faktura se splatností 3 kalendářních dnů. Za každý den prodlení platby účtujeme pokutu ve výši 500 Kč. Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být soudně vymáhány.

Průběh vrácení svatebních dekorací a mobiliáře

Svatební dekorace a  mobiliář je nutné vrátit osobně na adrese zapůjčení v dohodnutý čas. V případě nerozbitných kusů je možné nám inventář zaslat řádně zabalený dopravcem v nejbližší pracovní den po dni konání akce. Tento způsob vrácení je možný jen po předešlé dohodě. Náklady na vrácení předmětů pronájmu nesete vy jako nájemce.

Desatero jak užívat předměty nájmu

  1. Zapůjčené předměty je třeba chránit a chovat se k nim náležitě, aby mohly být zapůjčeny dalším zájemcům po vás.
  2. Nábytek a dekorace je třeba chránit před vlivem počasí. To znamená, že v žádném případě nenechávejte stát předměty v dešti nebo na mokru. Pokud je po dešti a dekorace stojí venku, je třeba místo pod dekorací vysušit, aby nedošlo k poškození předmětu nájmu.
  3. Zapůjčené věci neupravujte k obrazu svému, nepropichujte, nesešívejte apod.
  4. Mašle na židle vždy rozvažte a poskládejte. Veškerý textil vracejte složený a ne zmuchlaný.
  5. Světelné řetězy vždy smotejte tak jak jste je dostali zapůjčené.
  6. Vše vracejte v původních obalech a suché.
  7. Pokud bude textil zašpiněný, vracejte ho zvlášť a ne s čistým textilem v jednom obalu.
  8. Pokud něco rozbijete nebo ztratíte, je potřeba to neprodleně hlásit pronajímateli, 775 545 505, aby bylo možné věc případně rychle nahradit. Vy jako nájemce dle podmínek smlouvy hradíte celou pořizovací cenu (hodnotu) daného předmětu nájmu.
  9. Předměty nájmu vracíte v termínu dle smlouvy mezi 17 – 19 hodinou pokud není domluveno jinak. Není možné předměty uložit na zahradě pronajímatele bez jeho vědomí a pak jen zavolat (bohužel se tak děje, ale není to možné. Jsou tu kočky, může pršet, prostě se to nedělá).
  10. V případě, že nebudou tyto výše uvedené podmínky dodrženy, bude vám účtována pokuta ve výši 1000 Kč splatná ihned při předávání předmětu nájmu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme proto, abychom vám mohli poskytnout služby, o které máte zájem. Respektujeme vaše soukromí a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují (vaše jméno, adresu, tel. kontakt, e-mail). Tyto údaje od vás jako od zákazníka požadujeme při nákupu či pronájmu zboží abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby a zaúčtovat vaši platbu za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme znát i vaše IČO a DIČ a fakturační adresu. 

 Údaje o Vaší činnosti

Údaje o vašich rezervacích a další vaší činnosti mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna data, která od vás získáme, chráníme před zneužitím a tyto údaje nejsou sdíleny s nikým jiným než s pronajímatelem.