Podmínky smlouvy o pronájmu

Svatební dekorace a mobiliář vám půjčíme v minimální výši 500 Kč a na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouvu uzavřeme písemně a to po telefonickém nebo elektronickém potvrzení z naší strany, že je inventář volný ve vašem termínu a po odsouhlasení cenové nabídky. Smlouvu vám zašleme e-mailem. Teprve po vrácení doplněné a potvrzené smlouvy zpět  se stává vaše rezervace závaznou. V případě neobdržení potvrzené Smlouvy o pronájmu z vaší strany do pěti pracovních dnů, si vyhrazujeme právo dekorace nepronajmout a ponechat je k zapůjčení jinému zájemci. 

Průběh vyzvednutí svatebních dekorací a mobiliáře

Dekorace a mobiliář vám půjčíme na 5 dnů, obvykle od čtvrtka do pondělí.  Inventář si vyzvednete na adrese  V Zahradách 52, Kolín – Sendražice v předem domluveném čase. POZOR na adresu. Sídlíme v Sendražicích, ne v centru Kolína! Vyzvednutí v jiné dny než je obvyklé, je nutné si domluvit individuálně předem. Vrátit inventář můžete pouze v pondělí v předem domluveném čase, aby bylo možné svatební dekorace, hlavně textil, připravit pro další zapůjčení. Nemusíte se bát, podrobnosti předání si určitě domluvíme telefonicky tak, aby vám to vyhovovalo.

V případě, že nejste pojízdní, je možné si u zapůjčení menších kusů dekorací a mobiliáře u nás sjednat dopravu osobním vozidlem, kterou zajišťujeme max. do 50 km od Kolína. Menší odchylky v kilometrech nejsou problém. Vždy se rádi dohodneme a vyjdeme vám vstříc. Účtujeme 10 Kč/km na cestu tam i zpět. Cena se připočítává do celkové ceny pronájmu.

Inventář si prosím zkontrolujte ihned při převzetí. Převzetím souhlasíte, že inventář byl předán v pořádku dle Smlouvy o pronájmu, nepoškozen, neznečištěn a v počtu, který jste si rezervovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pro případ nevrácení zapůjčeného inventáře si účtujeme vratnou kauci, která je individuální dle hodnoty předmětu nájmu. Tato částka bude vybírána v hotovosti v den předání inventáře a vrácena ihned při vracení nepoškozené inventáře zpět. V případě ztráty nějakého kusu inventáře prosíme, aby jste nám to dali neprodleně vědět , ne až při vracení. Stát se to samozřejmě může, ale v případě, že by tento inventář bude rezervován ihned po vás, museli bychom tuto situaci obratem řešit a inventář nahradit. Náhradu ztráty vám naúčtujeme v plné ceně ztraceného kusu.

Průběh vrácení svatebních dekorací a mobiliáře

Svatební dekorace a  mobiliář je nutné vrátit osobně na adrese zapůjčení. V případě nerozbitných kusů je možné nám inventář zaslat řádně zabalený dopravcem v nejbližší pracovní den po dni konání akce. Tento způsob vrácení je možný jen po předešlé dohodě. Náklady na vrácení předmětů pronájmu nesete vy jako nájemce. Pokud od vás obdržíme inventář poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, budeme nuceni vám naúčtovat penále ve výši 100% z pořizovací ceny konkrétního zapůjčeného a znehodnoceného inventáře. Dostanete-li se do prodlení s uhrazením penále, budeme vám účtovat mluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do uhrazení celé částky. Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být soudně vymáhány.

Jak užívat předměty nájmu

1. Nábytek a dekorace je třeba chránit před vlivem počasí. To znamená, že v žádném případě nenechávejte stát předměty v dešti nebo na mokru. Pokud je po dešti, je třeba pod umisťovanou věc něco dát nebo místo vysušit, aby nedošlo k poškození předmětu nájmu.

2.Zapůjčené věci nijak neupravujte k obrazu svému, nepropichujte, nesešívejte apod.

3.Mašle na židle vždy rozvažte a poskládejte. Veškerý textil vracejte složený a ne zmuchlaný.

4.Světýlka vždy smotejte tak jak jste je dostali zapůjčené.

5.Vše vracejte v původních obalech a suché.

6.Pokud bude textil zašpiněný, vracíte zvlášť a ne s čistým textilem v jednom obalu.

7.Zapůjčené předměty je třeba chránit a chovat se k nim náležitě, aby mohly být zapůjčeny dalším zájemcům po vás.

8.Pokud něco rozbijete nebo se ztratí, je potřeba to neprodleně hlásit pronajímateli, tel. 775 545 505, aby bylo možné věc případně rychle nahradit. Vy jako nájemce dle podmínek smlouvy hradíte celou pořizovací cenu daného předmětu nájmu.

9.Předměty nájmu vracíte v termínu dle smlouvy a po předchozí telefonické domluvě na čase vrácení, většinou od 16 hodin pokud není domluveno jinak. Není možné předměty uložit na zahradě pronajímatele a pak jen zavolat (to je ze zkušenosti. Jsou tu kočky, může pršet…, prostě se to nedělá).

10.V případě, že nebudou tyto výše uvedené podmínky podrženy, bude vám účtována pokuta ve výši 1000 Kč splatná ihned při předávání předmětu nájmu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme proto, abychom vám mohli poskytnout služby, o které máte zájem. Respektujeme vaše soukromí a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují (vaše jméno, adresu, tel. kontakt, e-mail). Tyto údaje od vás jako od zákazníka požadujeme při nákupu či pronájmu zboží abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby a zaúčtovat vaši platbu za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme znát i vaše IČO a DIČ a fakturační adresu. 

 Údaje o Vaší činnosti

Údaje o vašich rezervacích a další vaší činnosti v mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna data, která od vás získáme, chráníme před zneužitím a tyto údaje nejsou sdíleny s nikým jiným než s pronajímatelem.