Všeobecné podmínky

Pravidla platná pro půjčovnu svatebních dekorací a mobiliáře, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb:

  • Objednávka je považována za závaznou v momentě podepsání Smlouvy o pronájmu. 
  • Zrušení objednávky je možné pouze písemnou formou nebo e-mailem, rozhodující je datum odeslání nebo datum odeslání e-mailu.

Storno poplatky:
nad 31 dní před konáním akce činí storno poplatek 40%
15-30 dní před konáním akce činí storno poplatek 80%
14-0 dní před konáním akce činí storno poplatek 100%         

Do počtů dní se nezapočítává den konání akce.